การเดินทางเยี่ยมประเทศไทยของเอ็ลเดอร์แอนเดอร์เซ็นและเอ็ลเดอร์เคลย์ตัน

เอ็ลเดอร์นีล แอล. แอนเดอร์เซ็น แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง และเอ็ลเดอร์แอล. วิทนีย์ เคลย์ตัน ฝ่ายประธานโควรัมสาวกเจ็ดสิบเดินทางเยี่ยมสมาชิกในภูมิภาคเอเชีย โดยจะร่วมการประชุมพิเศษกับเยาวชนคนหนุ่มสาว พบปะผู้สอนศาสนา อบรมผู้นำฐานะปุโรหิต และประชุมพิเศษกับสมาชิกที่ประเทศไทยในช่วงระหว่างวันที่ 17-23 พฤษภาคมนี้

เอ็ลเดอร์นีล แอล. แอนเดอร์เซ็น
โควรัมอัครสาวกสิบสอง


เอ็ลเดอร์นีล ลินเด็น แอนเดอร์เซ็นได้รับแต่งตั้งเป็นอัครสาวกของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายเมื่อวันที่ 4 เมษายน ค.ศ. 2009
เอ็ลเดอร์แอนเดอร์เซ็นรับใช้เป็นสมาชิกอาวุโสในฝ่ายประธานโควรัมสาวกเจ็ดสิบก่อนได้รับเรียกเข้าสู่โควรัมอัครสาวกสิบสอง  ท่านได้รับการแต่งตั้งเป็นสมาชิกโควรัมที่หนึ่งแห่งสาวกเจ็ดสิบในเดือนเมษายนปี 1993 เมื่ออายุ 41 ปี  ก่อนหน้านี้ท่านนำงานของศาสนจักรในบราซิลตอนใต้ และดูแลศาสนจักรในยุโรปฝั่งตะวันตกในฐานะสมาชิกฝ่ายประธานภาค  นอกจากนี้ท่านยังช่วยดูแลการผลิตโสตทัศนูปกรณ์ของศาสนจักร รวมทั้งภาพยนตร์เรื่อง The Testaments: Of One Fold and One Shepherd และบริหารจัดการการก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการถ่ายทอดที่ศูนย์การประชุมใหญ่ในตำแหน่งผู้อำนวยการบริหารแผนกโสตทัศนูปกรณ์ของศาสนจักร  ท่านพูดภาษาฝรั่งเศส โปรตุเกส และสเปนนอกเหนือจากภาษาอังกฤษ  ก่อนรับใช้เป็นเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่ เอ็ลเดอร์แอนเดอร์เซ็นรับใช้เป็นประธานคณะเผยแผ่ในคณะเผยแผ่ฝรั่งเศส บอร์โด และเป็นประธานสเตคแทมปา ฟลอริดา

เอ็ลเดอร์แอนเดอร์เซ็นเกิดที่โลแกน รัฐยูทาห์ เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม ค.ศ. 1951 และเติบใหญ่ในเมืองโพคาเทลโล รัฐไอดาโฮ

ท่านสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยบริคัมยังก์โดยเป็นนักเรียนทุนฮิงค์ลีย์ และได้รับปริญญาโทบริหารธุรกิจจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด  หลังจบการศึกษาท่านอาศัยอยู่ที่แทมปา รัฐฟลอริดา และดำเนินธุรกิจด้านโฆษณา การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และการดูแลสุขภาพ
เอ็ลเดอร์แอนเดอร์เซ็นกับภรรยา เคธี วิลเลียมส์ แอนเดอร์เซ็น มีบุตรสี่คน

เอ็ลเดอร์แอล. วิทนีย์ เคลย์ตัน
ฝ่ายประธานโควรัมสาวกเจ็ดสิบ


เอ็ลเดอร์แอล. วิทนีย์ เคลย์ตัน ได้รับการสนับสนุนเป็นสมาชิกโควรัมที่หนึ่งแห่งสาวกเจ็ดสิบของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายเมื่อวันที่ 31 มีนาคม ค.ศ. 2001  ปัจจุบันท่านรับใช้เป็นสมาชิกฝ่ายประธานโควรัมสาวกเจ็ดสิบและรับผิดชอบดูแลภาคยูทาห์เหนือ ยูทาห์ซอลท์เลคซิตี้ และยูทาห์ใต้  ท่านช่วยเอ็ลเดอร์เจฟฟรีย์ อาร์. ฮอลแลนด์แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสองดูแลภาคแอฟริกาตะวันออกเฉียงใต้และภาคแอฟริกาตะวันตก  นอกจากนี้ท่านยังรับใช้เป็นสมาชิกในคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ด้วยเช่นกัน

เอ็ลเดอร์เคลย์ตันรับใช้เป็นที่ปรึกษาในฝ่ายประธานภาคอเมริกาใต้ตอนใต้ในปี 2002-2003 และเป็นประธานในช่วงปี 2003-2006 ขณะอาศัยอยู่ในบัวโนสไอเรส อาร์เจนตินา  ก่อนหน้านี้ท่านรับใช้เป็นสาวกเจ็ดสิบภาคให้ภาคอเมริกาเหนือฝั่งตะวันตกเป็นเวลาหกปี

เอ็ลเดอร์เคลย์ตันเป็นทนายความกรณีพิพาททางธุรกิจกับ Call, Clayton & Jensen ในนิวปอร์ตบีช รัฐแคลิฟอร์เนีย ตั้งแต่ปี 1981-2001  ท่านได้รับปริญญาตรีด้านการเงินที่มหาวิทยาลัยยูทาห์ และปริญญาด้านกฎหมายที่มหาวิทยาลัยแปซิฟิก

ท่านเคยรับใช้ศาสนจักรเป็นตัวแทนระดับภาค ที่ปรึกษาประธานคณะเผยแผ่ สภาสูงสเตค อธิการ ประธานคณะเผยแผ่สเตค และครูหลักคำสอนพระกิตติคุณ  ท่านรับใช้เป็นผู้สอนศาสนาเต็มเวลาในเปรูตั้งแต่ปี 1970 ถึง 1971

เอ็ลเดอร์เคลย์ตันเกิดในซอลท์เลคซิตี้ รัฐยูทาห์ เมื่อปี 1950  ท่านแต่งงานกับเคธี แอน คิปป์ เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม ค.ศ. 1973 ในพระวิหารซอลท์เลค  ทั้งสองท่านมีบุตรเจ็ดคนและหลานสิบห้าคน